سنسور خازنی - شرکت کارگزاری بورسیران http://boursiran.ir/?i=7044 سنسور خازنی - شرکت کارگزاری بورسیران fa-IR سنسور خازنی" Flexible Level Sensor FLD-48 “MEDUSE http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6141 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9119/6141/FLD-48.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">برای تشخیص سطح مایعات نارسانا و ظرف های پلاستیکی</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">طراحی مینیاتوری با هوزینگ انعطاف پذیر با قابلیت نصب در سطوح با خم ملایم</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> Sat, 30 May 2015 09:51:22 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور خازنی Capacitive Level Switch CLS-53 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6140 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9119/6140/CLS-531.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">برای تشخیص سطح مواد خرد شده و خمیری</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">تنظیمات حساسیت آسان با استفاده از قلم مغناطیسی</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> Sat, 30 May 2015 09:50:21 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور خازنی Thru-Wall Level Switches GPLS-25 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6139 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9119/6139/GPLS-251.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: tahoma; color: #373737;">بر<span style="font-family: Pelak;">ای تشخیص سطم مایعات از پشت مواد نارسانا(شیشه یا پلاستیک) لوله های آزمایش،دیواره لوله ها و تانکرها</span></span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">عملکرد مینیاتوری در هوزینگ پلاستیکی</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> Sat, 30 May 2015 09:49:39 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور خازنی Capacitive Proximity Switch CPS-24 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6138 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9119/6138/CPS-241.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">قابلیت تشخیص مایعات در لوله های شیشه ای و پلاستیکی،تشخیص مایعات از فضای داخلی تانکرهای دوجداره</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">قابلیت تنظیم حساسیت</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> Sat, 30 May 2015 09:49:02 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور خازنی Capacitive Touch Sensor CTS-41 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6137 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9119/6137/CTS-411.jpg<div class="woocommerce-tabs" style="border: 0px; font-family: tahoma; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: #373737; line-height: 27.0833339691162px; text-align: start;"> <div class="panel entry-content" id="tab-description" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 2em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; width: 584.270874023438px;"> <p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-bottom: 1.625em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: Pelak;">برای استفاده در سوئیچینگ روشنایی LED یا بارهای روشنایی مشابه<br /> امکان سوئیچ در مواد نارسانا مانند:چوب،شیشه،سرامیک،تخته گچی<br /> <br /> </span></p> </div> </div> <div class="related products" style="border: 0px; font-family: tahoma; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #373737; line-height: 27.0833339691162px; text-align: start;"> <h2 style="border: 0px; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both;"></h2> </div> Sat, 30 May 2015 09:47:52 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور خازنی Capacitive Level Meters CLM-36 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6136 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9119/6136/CLM-361.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">اندازه گیری پیوسته در مایعات و جامدات</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">قابلیت نصب عمودی در کانتینرها،سیلوها،آبگیرها،فاضلاب ها و غیره</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> Sat, 30 May 2015 09:47:19 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور خازنی Capacitive Level Sensors CLS-23 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6135 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9119/6135/CLS-2311.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">برای تشخیص سطح مایعات رسانای الکتریکی و نارسانا</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">عملکرد فشرده مینیاتوری</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> Sat, 30 May 2015 09:46:34 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور خازنی Capacitive Level Meters CLM-40 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6134 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9119/6134/CLM-401.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">اندازه گیری پیوسته سوخت دیزل در کامیون ها،ماشین های ساختمانی،لوکوموتیوها و غیره</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">قابلیت نصب عمودی در تانکرها با فلنج 5 سوراخه</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> Sat, 30 May 2015 09:45:54 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور خازنی Capacitive Level Sensors DLS-27 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6133 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9119/6133/DLS-27.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">برای تشخیص سطح مایعات،جامدات و مواد پودری</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">نوع Xi برای مناطق انفجاری</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> Sat, 30 May 2015 09:45:20 +0430 مدیر سایت عمومی