رله مانیتورینگ نشتی جریان DRCM 1A

رله DRCM 1A یک رله مانیتورینگ نشتی جریان می باشد که براساس استانداردDIN EN 620120/ VDE 0663طراحی شده است.
این رله جریان های نشتی نوع A را از طریق ترانس جریان نصب شده ،تشخیص می دهد که در سری هایDCT A موجود است.تنها ترانس DCT A… می تواند به یک رله DRCM 1A وصل شود.
دستگاه های مانیتورینگ نشتی جریان برای مشاهده یک اتصال الکتریکی یا یک مدار الکتریکی در زمان نشتی جریان به کار می رود و در زمانی که نشتی از مقدار معین بالاتر رود،از طریق یک آلارم هشدار می دهد.
این دستگاه معمولا به عنوان یک وسیله اندازه گیری جداگانه به کار نمی رود و می تواند در اتصال با دستگاه های حفاظتی دیگر به کار رود(مانند کلید محافظ جان)
DRCM 1A به عنوان یک رله هشداری وابسته به ولتاژ می باشد که برای نصب در شبکه های توزیع مناطق با اضافه ولتاژ نوع III به کار می رود.
محدوده پاسخ جریان نشتی نامی (IΔn) قابل انتخاب است و زمان پاسخ می تواند متفاوت باشد.
علاوه بر این،زمانی که از آستانه معین پاسخ فراتر رود،دستگاه آلارم را فعال می نمایدو هم چنین Pre-alarm که دارای مقادیر آستانه متفاوت است.آلارم های روی دستگاه توسط LED ها اعلام می شود و می تواند از طریق دو رله کنتاکت جداگانه به بیرون دستگاه منتقل گردد.

شرکت اتصالات کابل آریا