آخرین مطالب
ناحیه شناسایی سنسور اولتراسونیک

در انتخاب سنسور التراسونیک برد سنسور ( فاصله دید ) و شعاع امواج از مهمترین موضوعات است.

 در سنجش سنسورها از صفحات منعکس کننده استاندارد برای تعیین ناحیه قابل شناسایی (شعاع امواج) سنسور اولتراسونیک استفاده می شود.

ادامه...
دقت سنسور اولتراسونیک

دقت به اختلاف بین فاصله واقعی سنسور تا جسم و فاصله محاسبه شده توسط سنسور اولتراسونیک گفته میشود.این دقت قابل حصول به خصوصیات سطح انعکاسی جسم و به خصوصیات فیزیکی که بر روی سرعت صوت در هوا اثر می گذارند بستگی دارد.

ادامه...
مسیر امواج اولتراسونیک

امواج اولتراسونیک از سطح سنسور اولتراسونیک بصورت مستقیم منتشر می شوند ، اما میتوان مسیر امواج صوتی را  توسط یک سطح صاف با حداقل تلفات تغییر داد.

ادامه...
فاصله نصب سنسورها

در جدول زیر مینیمم فاصله مجاز برای نصب چند سنسور اولتراسونیک غیر سنکرون در مجاورت هم آمده است. سنسورهای التراسونیک نباید در فاصله کمتر از فاصله مجاز نصب شوند زیرا بر روی کارکرد یکدیگر اثر می گذارند. فاصله های ذکر شده در جدول باید دقیقا رعایت شوند.

ادامه...
اساس کار سنسور اولتراسونیک

سنسور التراسونیک برای برآورد فاصله از امواج مافوق صوت ( فرا صوت یا همان UltraSonic)  بهره می گیرند. طرز کار این نوع سنسورها به این صورت است که فاصله زمانی مابین ارسال امواج تا دریافت سیگنال اکو را اندازه می گیرند و با توجه به سرعت صوت در آن محیط ، فاصله تا مانع را برآورد می کنند.
 

ادامه...
نکاتی درباره نصب و کارکرد سنسور اولتراسونیک

سنسور التراسونیک عموما می توانند در هر موقعیتی به کار گرفته شوند ولی باید از بکار گرفتن آنها در شرایطی که باعث رسوب گذاری سخت بر روی سطح سنسور می شود اجتناب کرد. وجود قطرات آب و رسوبات سخت بر روی سطح گیرنده می تواند  موجب اختلال در کارکرد سنسور اولتراسونیک شود.

 

ادامه...
شرکت اتصالات کابل آریا