لوازم جانبی کلید ترکیبی
ماژول ریموت تریپ FAM1

مخصوص کلیدهای دوپل FIB,FIC

کنتاکت کمکی Hi11

مخصوص کلیدهای ترکیبی 2پل و 4 پل
دارای یک کانتکت و (Normally open(NO
دارای یک کانتکت و (Normally close(NC

شرکت اتصالات کابل آریا