منابع تغذیه
منبع تغذیه دو کاناله (Dual Channel Supply Unit DSU-2422-N(P

منبع تغذیه دو کاناله با دو منبع جداگانه 24VDC و خروجی رله
پشتیبانی از سنسورهای با خروجی دلخواه (NPN(DSU-2422-N

ادامه...
منبع تغذیه و سوئیچینگ Switching Units xDSU-1222-W

اتصال دو سیمه،دو خروجی رله جداگانه.عملکرد کنترل پمپ
یکپارچه سازی منابع تغذیه برای پشتیبانی سنسورها

ادامه...
شرکت اتصالات کابل آریا