سنسور زیرسطحی
سنسور زیر سطحی Submersible Level Sensor HLM

برای تشخیص سطح آب درچاه ها،تانکرها

ادامه...
شرکت اتصالات کابل آریا