سنسور اهمی
سنسور اهمی Conductive Probes CNP-18

برای تشخیص سطح مایعات رسانا به صورت تماس مستقیم
قابلیت کارکرد در مایعات تا دمای 130 درجه

ادامه...
شرکت اتصالات کابل آریا