لوازم جانبی کلید محافظ جان
قفل وضعیت DEASS محافظ جان

قفل وضعیت  Doepke DEASS مخصوص کلید محافظ نشتی جریان

این قطعه کوچک اما کاربردی برای نصب بر روی کلید محافظ نشتی جریان طراحی شده و باعث قفل وضعیت on یا off این کلید می گردد. در این حالت از تغییر وضعیت کلید محافظ جان جلوگیری می نماید که از دو جهت مفید است : در مواقع تغییر تجهیزات مدار و یا تعمیرات ، امنیت بیشتری ایجاد میکند. از قطع احتمالی و ناخواسته تجهیزات حساس مانند UPS و EDP و سیستمهای آلارم جلوگیری می کند.

کنتاکت کمکی DHi کلید محافظ جان

کنتاکت کمکی Doepke Dhi Auxiliary switch جهت کلید محافظ جان

کنتاکت کمکی کلید محافظ جان  DHi 11 دوپکه Doepke آلمان می توانند بر روی تمامی انواع کلید محافظ جان دوپکه نصب شوند. موقعیت کنتاکت کمکی مطابق با کلید اصلی تغییر می کند.

این کنتاکت کمکی در سیستمهای کنترلی موازی با مدار اصلی استفاده می شوند که وضعیت فعلی کلید محافظ نشتی جریان اصلی در کارکرد آن موثر است.

عملکرد کنتاکت کمکی بر روی کارکرد حفاظتی کلید محافظ جان اثری نخواهد گذاشت.

دارای یک کنتاکت C-O و یک کنتاکت NCC

 

DHi 11 : 1 NCC , 1 C-O  order code #09200040

شرکت اتصالات کابل آریا